Onze missie en visie

Bieten kunnen een mooier, belangrijker en waardevoller onderdeel worden van het voedingspatroon en daarmee ook van de categorie Groente en Fruit. Door vanuit een categoriebenadering de teelt, verwerkingsmogelijkheden en productontwikkelingen met elkaar te verbinden, kunnen we deze missie waarmaken.  

Het hele traject betrokken

TELEN

Binnen een gezonde vruchtwisseling op de teeltbedrijven in Nederland en Spanje wordt de basis, de biet, geteeld. Maat, zoetheid, versheid en type eindproduct bepalen de planning en teeltspecificaties waaronder dit plaats vindt. Biologische teelt en bijbehorende werkwijze is hierbij het uitgangspunt.

VERWERKEN

Op het teeltbedrijf in Nederland worden de producten verwerkt tot de verschillende eindproducten. De faciliteiten zijn zo ontwikkelend dat er vanuit de categoriewens gestuurd kan worden qua specificatie en presentatie. Reststromen worden hergebruikt als veevoer en vinden zo hun weg binnen de teeltcyclus.

INSPIREREN

Jarenlange ervaring, passie voor het product en het innoverende assortiment gaan samen op met het ondersteunen qua inspiratie. Vanuit een specifiek categorieplan of door middel van de Bietenclub laten we consumenten opnieuw kennismaken met bieten en al haar mogelijkheden. Dit kan op de winkelvloer, in magazines of in onze inspiratiekeuken.